UA-43565845-1

+386 40 218 257

Ljubljana, Celovška cesta 25

2. redni zbor članov RK Olimpija

2. redni zbor članov RK Olimpija

Ljubljana, dne, 14.05.2015
Na podlagi 22. člena Statuta RK OLIMPIJA sklicuje

 

2. REDNI ZBOR ČLANOV RK OLIMPIJA

ki bo v nedeljo, 14.06.2015 ob 13.00 uri na prostorih ŠD Strmec v Bizoviku, Ljubljana z naslednjim,

 

DNEVNIM REDOM:

1. Izvolitev delovnih teles
2. Sprememba statuta Rokometnega kluba Olimpija
3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2014
4. RK Olimpija v prihodnje
5. Prispevki članov v sezoni 2015/16
6. Ekipe po letnikih v sezoni 2015/16
Športni pozdrav!
Predsednik
Rokometnega kluba OLIMPIJA
Aleš VEBER