PONUDBA ZA KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE SPECIALISTI+ IN OPERACIJE

Ponudba za kolektivno zavarovanje Specialisti+ z letno zavarovalno vsoto 30.000 eur (če se bo pokazala potreba po nižjih zavarovalnih vsotah, se ponudba prilagodii; v obstoječi ponudbi je zajeta artroskopija kolena, komolca ali gležnja in drugi enodnevni posegi, artroskopija rame pa je izključena – kot sva se pogovarjala, je tudi to možno izjemoma dodati, cena zavarovanja bo v tem primeru kar nekaj višja). Račun bo mesečno (ali na letnem nivoju – stvar dogovora) izdan na RK Olimpija.

Ponudba za zavarovanje Operacij. V tem primeru gre za individualna zavarovanja – zavarovalnica pripravi individualne pristopnice za posameznike, ki se bodo odločili tudi za to ponudbo. Igralka je v primeru škodnega dogodka upravičena do dogovorjenega nadomestila. LZV (letno zavarovalno vsoto) je mogoče izbrati med 10,000, 20.000 in 30.000 eur. Premija je odvisna od posameznikove starosti in izbrane LZV. Tako kot pri zavarovanju Specialisti+, tudi pri Operacijah velja, da so predhodna stanja izključena.

Osnovna mesečna zavarovalna premija zavarovanja Operacije kot samostojno zavarovanje, brez davka od prometa zavarovalnih poslov (vsi zneski so v EUR)

RK OLIMPIJA_Ponudba Specialisti+ in Operacije

Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja

Splošni pogoji kolektivnega zavarovanja operacij