OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
Ponedeljek, 16.15 do 17.00
Sreda, 16.15 do 17.00

OSNOVNA ŠOLA VODMAT
Ponedeljek, 15.15 do 16.00
Četrtek, 15.15 do 16.00

OSNOVNA ŠOLA MIŠKO KRANJEC
Torek, 15.10 do 17.00

OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK
Ponedeljek, 14.45 do 16.15

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Četrtek, 14.00 do 15.30

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA
Petek, 15.00 do 16.30

OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
Torek, 16.50 do 18.25

OSNOVNA ŠOLA POLJE
Sreda, 15.50 do 16.30
Četrtek, 15.50 do 16.30

OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Ponedeljek, 14.00 do 15.00
Sreda, 15.00 do 16.00

OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ
Torek, 15.45 do 16.30
Sreda, 16.30 do 17.15